Dom Wczasowy Twardowski

Regulamin pobytu zwierząt

Przed przyjazdem prosimy o zapoznanie z regulaminem pobytu zwierząt.

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT W HOTELU

1. Obiekt dopuszcza pobyt zwierząt w pokoju. Pobyt ten powinien być każdorazowo zgłoszony w recepcji.

2. Opłata za zwierzęta wynosi 30 zł / dzień.

3. Zwierzęta mogą przebywać poza pokojem wyłącznie pod opieką właściciela.

4. Zwierzęta na terenie obiektu mogą poruszać się wyłącznie na smyczy, w kagańcu i w miejscach do tego wyznaczonych.

5. Ze względów sanitarnych oraz higienicznych prosimy by zwierzęta nie były wprowadzane do punktów gastronomicznych, placu zabaw oraz sali zabaw zlokalizowanych wewnątrz ośrodka. Dopuszcza się przebywanie zwierząt w punktach gastronomicznych zewnętrznych np. ogródek restauracyjny

6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych na terenie hotelu (wewnątrz budynku oraz na przylegających terenach zielonych). Za złamanie zakazu Gość podlega karze od 200 zł

7. Właściciel jest zobowiązany nie pozostawiać zwierzęcia bez opieki w pokoju (chyba, że zapewniony jest odpowiedni zamknięty kojec).

8. W przypadku pozostawienia zwierzęcia w pokoju Gość zobowiązany jest do zawieszenia informacji na klamce od strony korytarza. Zawieszki wydawane są podczas meldunku.

9. Właściciel zwierzęcia ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia hotelowego i prywatnego z winy zwierzęcia