Dom Wczasowy Twardowski

§ 1

Teren stanowi własność prywatną, w związku z czym klienci zobowiązani są do uszanowania ich prywatności.

§ 2
 
Klienci korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do poleceń pracowników pensjonatu.
 
§ 3
 
Właściciel ani pracownicy pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń. 
 
§ 4
 
Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie określa "Cennik".

§ 5
 
Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika pensjonatu oraz uregulować należność finansową za pobyt. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz. 960).
 
§ 6
 
W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 10.00 

§ 7
 
Klienci zobowiązani są bez dodatkowego wezwania udostępnić pokój z chwilą upływu ostatniej zarezerwowanej doby hotelowej. W przypadku nie oddania klucza do godziny 10:00 recepcji zostaje naliczona kolejna doba.
§ 8
 
Klienci pensjonatu zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie niepogorszonym oraz oddać klucze od pokoju.
 
§ 9
 
Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. 
 
§ 10
 
Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięte drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 
§ 11
 
W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 - 6.00.
 
§ 12
 
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Obiekt nie gwarantuje zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.

§ 13
 
W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty zamówienia, bądź ustalonej kwoty z klientem. Na zadatek czekamy 3 dni robocze.
 
§ 14
 
Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy pensjonatu.
 
§ 15
 
Zadatek przepada w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej. 
 
§ 16
 
W obiekcie pensjonatu Twardowski zabronione jest:
 1. palenie papierosów 
 2. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki,
 3. zapraszanie i przyjmowanie gości (osób spoza pensjonatu) w pokojach w godzinach ciszy nocnej.
 4. używanie w pokojach urządzeń grzejnych, jak: grzałki, żelazka, czajnik elektryczny (inne niż będące na wyposażeniu pokoju) itp.
 5. używanie, sprzedaż, rozprowadzenie bądź posiadanie narkotyków oraz przebywanie w obiekcie i na terenie pod wpływem środków odurzających
 6. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 7. prowadzenie działalności handlowej, reklamowej i innej bez zgody Właściciela
 8. wprowadzanie psów na teren obiektu

§ 17

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

 

 1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 2. u których stwierdzono posiadanie alkoholu, broni, gazu, narzędzi ostrych, środków odurzających oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie, 
 3. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny bądź zakłócające spokojne korzystanie z wypoczynku przez innych klientów.
§ 18
 
Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez prawa zwrotu należności.
 
§ 19
 
Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz na każde życzenie klienta w recepcji.
 
§ 20
 
Skracając pobyt nie zwracamy należności.
§ 21
 
Wszelkie uwagi, reklamacje przyjmowane są w recepcji w trakcie pobytu. 
 
§ 22
 
Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
§ 23
 
Cenne rzeczy powinny być przechowywane w sejfie w pokoju (jeśli się taki znajduje) lub w sejfie w recepcji.